Internrevisjonens rapport. Kartlegging av fakta i EØS-saken 13.12.2019

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontakt-oss_2/feiltolkning-av-eos-reglene/internrevisjonens-rapport-kartlegging-av-fakta-i-eos-saken?fbclid=IwAR1sGPiYQtDPdkCL5rWnaJs6nveeGTCSEDHaZIe8SDwiaxjYyYJEkDjhQcY