Regjeringen: NOU – Autisme og -Tourettes – utvalget 6. februar 2020

https://nettsteder.regjeringen.no/autismeogtourettesutvalget/overlevering-av-nou-6-februar-2020-kl-11/?fbclid=IwAR3jpCtPJLLfrV9Rr9W6d_uXcJLwBcy2zHjaK4LVeajhJVfXxA18-D3eWRQ