FN krav om å forby bruk av elektrosjokk uten bedøvelse som straffetiltak for barn.

https://www.cchrint.org/2020/01/06/un-demands-child-electroshock-torture-investigation-in-nz-fda-fails-to-ban-it-in-us/#_edn11