Koronaloven: Saksside fra stortinget.no om kriselov opprettet av stortinget og regjeringa.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-204l/?m=0