Funksjonshemmede unge kvinner opplever dobbelt diskriminering (tb.no) – Birgitte Holmsen Kristiansen, Leder Norges Handikapforbund Ung Voksen, TØNSBERG

8. mars, Funksjonshemmet | Funksjonshemmede unge kvinner opplever dobbelt diskriminering (tb.no)

https://www.tb.no/funksjonshemmede-unge-kvinner-opplever-dobbelt-diskriminering/o/5-76-1516918?fbclid=IwAR2ATnv4aKt-bt21wC9o0Bz21V-84nQIZMGCffJWV7on-QgLPSLYpOTfxK8