Nevrodiversitet: å akseptere autistisk annerledeshet – Thomas Owren og Trude Steinhammer.

av Thomas Owren, stipendiat v/Høgskulen på Vestlandet, Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Trude Stenhammer, vernepleier og Fagkonsulent hos Autismeforeningen

Klikk for å få tilgang til Owren_og_Stenhammer_2019_Nevrodiversitet_a_akseptere_autistisk_annerledeshet.pdf

Owren_og_Stenhammer_2019_Nevrodiversitet_a_akseptere_autistisk_annerledeshet.pdf (steinkjelleren.no)