Er autister mennesker? – Utdanningsnytt – Debatt EIBI

https://www.utdanningsnytt.no/autismespekteret-behaviorisme/er-autister-mennesker/288560

Åsmund Borgen Gjerde

FORSKER I VITENSKAPSHISTORIE VED UNIVERSITETET I BERGEN

Mari Emilie Bertheussen

NESTLEDER FOR NEVROMANGFOLD NORGE

Cecilie Gustavsen

SKOLEELEV OG STYREMEDLEM I NEVROMANGFOLD NORGE

Priyanthi Borgen Gjerde

SENIORFORSKER OG SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN