Fremhevet

Måtte me ofre heile hausten fordi industrien ikkje gadd å sitje i karantene? (bt.no)

Måtte me ofre heile hausten fordi industrien ikkje gadd å sitje i karantene? (bt.no)

https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/wed4Po/maatte-me-ofre-heile-hausten-fordi-industrien-ikkje-gadd-aa-sitje-i-kara