Fremhevet

Søndagsordet.

Det er makt i tilgivelse, hør og se denne sterke historien!  For tilgivelse er ikke å glemme, for det må vi ikke gjøre, aldri glem denne perioden av menneskelig degradering og død.

Du kjenner det hatede folkeslag
du vet, de er mer enn hat og bedrag
barn som dør av pistoler og hunger
har ikke menns religiøse tunger

Vi setter vår egen komfort over død
vi vender vår rygg til en verden av nød
de ønsker å drukne oss alle i frykt
Kjemp dog imot det! Det blir aldri trygt

Du vet jo, at unge menn er blitt harer
jaget av frykten, fanget i snarer
mens jentene holdes borte fra gater
som dekkes av blodet fra unge soldater

De flykter til oss, mistet sin verden
tusen av barn med ødelagte sinn
og tallene skrumper sakte inn
Du vet hvor de ble av, de døde på ferden

Det er ikke vår tro, vår krig, våre land
og når mennesker skylles opp på en strand
hjelper vi dem med å få hva de trenger
vi sitter hjemme og sender ned penger

Du må ikke glemme, du må ikke glemme
at selv om det meste er fint her hjemme
blir mang en fremtid farget sort
av alt det vi rike ikke fikk gjort

Vi skiller lett mellom snill og slem
mens tv-reportere fyller gater
før de stilt pakker sammen
og vender hjem

Vi er ikke onde, vi her i nord
holder oss tause, nyter vårt liv
andre steder setter det spor
og våre verdier stilnes med kniv

Vi sitter og skjelver med grensene stengt
vi lukker vårt øye når mennesker bli hengt
vi som beskytter vår egen flokk
ser andre lide på bøddelens blokk

Det er tungt å begripe, hardt å forstå
at unge mennesker kaster granater
og voldelige ledere trykker plakater
i en verden som burde vært fredelig nå

Kvelende røyk, knuste lunger
enorme fabrikker med gråtende unger
et ønske om ikke å se
men ingen fortalte barna det

Du må ikke glemme Europa i flammer
ikke tvile på menneskeverd
du må ikke glemme de uskyldiges jammer
du kan ikke bruke tanker som sverd

Vi lar voksne folks ideologiske tunger
ta livet av verdens uskyldige unger
med kuler mot hodet eller løfter og penger
tror vi at vi ikke må kjempe lenger

Vi nekter å se, vi glemmer å minnes
de tusener av kamper som aldri kan vinnes
vi har tapt våre kriger mang en gang før
vi har stått og sett på at mennesker dør

Du må ikke sove, du må ikke glemme
at mennesker fremdeles er slemme
historiene gjentas gang etter gang
soldatene synger den samme sang

Diktet er delvis inspirert av Arnulf Øverland -Av Freja Dohrn Ellefsen (17).

Dikt i Aftenposten; Du må ikke glemme, av Freja-Dohrn-Ellefsen, 17

 

Overlevende fra Auschwiz, Eva Mozes Kor forteller i facebookvideo.,

 

Reklamer

Dagbladet, 1. april 2017, Toppjurister slakter regjeringsforslag – plutselig kan du få brev i posten om at det er fattet vedtak mot deg. (- ang. stortingsvedtak om tap av statsborgerskap v/dobbelt statsborgerskap)

Toppjurister slakter regjeringsforslag – plutselig kan du få brev i posten om at det er fattet vedtak mot deg.

Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)