Artikkel og video om Leila Beyat, tv2 19. feb. 2018

https://www.tv2.no/a/9685979/

Reklamer

Tidligere SSB-direktor-Forskning kan-bestilles for å vise at flyktninger er dyre

Statistikk kan bestilles for å vise at flyktninger er dyre. Tidligere SSB-direktør. VG