Vårt land: FN feller hard dom over Norge – Av Andreas W. H. Lindvåg 13.aug. 2019

https://www.vl.no/nyhet/feller-hard-dom-over-norge-1.26380

Voteringsoversikt for å få hjem fra Syria en 4 åring og hans søster på grunn av alvorlig sykdom hos 4-åringen.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=77122&dnid=1&fbclid=IwAR2sDsOWYBXOMi9LYbjjromYmxtGi4WeuLBrbr8nFGv-9IpqOzxUxf1fU_Q#id=13075&view=vote-text

Spontanaborterte under deportasjon

Spontan-aborterte, ble lagt i håndjern og kledd naken