Linker til menneskerettighetserklæringene og flyktningkonvensjonen.

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

file:///C:/Users/Hanne-Kari/Downloads/NN%20Verdenserkl%C3%A6ringen%20om%20menneskerettigheter%20(1).pdf

file:///C:/Users/Hanne-Kari/Downloads/Konvensjon%20om%20rettighetene%20til%20mennesker%20med%20nedsatt%20funksjonsevne%20(8).pdf

file:///C:/Users/Hanne-Kari/Downloads/FNs%20konvensjon%20om%20barnets%20rettigheter.pdf

file:///C:/Users/Hanne-Kari/Downloads/CERD%20(1).pdf

file:///C:/Users/Hanne-Kari/Downloads/Flyktningkonvensjonen%20-%20FNs%20konvensjon%20om%20flyktningers%20stilling.pdf