Sitater

Ashleigh Brilliant:
Det er ikke lett at ta problemene et om gangen, når de nekter å stille opp på en rekke.

For at være sikker på å ramme målet, skyt først og kall det, du rammet, for målet.

I henhold til de seneste offisielle tal er 43% av alle statistikker totalt verdiløse.

Jeg har ingen løsning, men jeg beundrer sannelig problemet.

 

Jeg ventet og ventet, og da jeg ikke fik noen beskjed, visste jeg, at dette måtte være fra deg.

Lyv ikke for mig, med mindre du er absolutt sikker på, at jeg aldri finner ut av det.

Kanskje er jeg heldig med, at jeg går så langsomt, for jeg går kanskje i gal retning.
Try to be the best of what you are, even if what you are is no good.

Den beste grunnen til å drömma er at man i drømmen ikke behøver ha noen grunner.
The best reason for having dreams is that in dreams no reasons are necessary.

 

If you can’t learn to do it well, learn to enjoy doing it badly
Our meetings are held to discuss many problems which would never arise if we held fewer meetings
Life is the only game in which the object of the game is to learn the rules

Jeg skjønner ikke deg, du skjønner ikke meg. Har vi flere ting felles?

By accepting you as you are, I do not necessarily abandon all hope of your improving

 

 

Ole Paus

Hvis du ser at noen er svak – gi dem en verden der de er sterke nok.

 

 

Benjamin Franklin:

 • Motivasjon er når drømmene dine tar på seg arbeidsklær.

Rene Descartes:

 • Ex nihilo nihil fit – Ingenting kommer fra ingenting.
 • Cogito, ergo sum. – Jeg tenker, derfor er jeg.

Bob Dylan:

 • En mann er en suksess hvis han står opp om morgenen, legger seg om kvelden, og innimellom gjør det han har lyst til å gjøre.

Carl Gustav Lung:

 • Å være vanlig er det idelle målet til de mislykkede.

Friedrich Wilhelm Nietzsche:

 • Det som ikke dreper oss gjør oss sterkere.
 • Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst hvordan.

 

Steve Jobs:

 • Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.
 • Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking.
 • Don’t let the noise of other’s opinion drowne your own inner voice.
 • And most importantly, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

 Oscar Wilde:

 • Menn ønsker alltid å være en kvinnes første kjærlighet – kvinner ønsker å være en manns siste romanse.
 • Den eneste måten å bli kvitt en fristelse på er å overgi seg til den.

 

Reinhold Niebuhr:

 • God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.
 • Oversettelse:
 • Gud, gi meg klarhet til å akseptere det jeg ikke kan forandre, motet til å forandre de ting jeg kan, og visdom til å vite forskjellen.

Robin Williams:

 • Gud ga menn en penis og en hjerne, men uheldigvis ikke nok blodomløp til å operere begge deler samtidig.

P. McEvoy: 

 • Når du snakker, gjentar du bare det du allerede vet. Men hvis du lytter, kan du lære noe nytt.

Hellige Bernhard av Clairvaux:

 • Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

 

26. mar, 2015
 • Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det kan være slutten på begynnelsen.
 • En fanatiker er en som ikke kan bytte mening – og ikke vil bytte emne.
 • Husk at jeg har fått mer ut av alkoholen, enn alkoholen har fått ut av meg.

 

 • Suksess er evnen til å gå fra en fiasko til en annen uten noe tap av entusiasme.
 •  Intet snøfnugg faller noen gang på feil sted.
 

 

Albert Einstein sitater

Om fordommer:

 • Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.
 • Det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.
 • Sunn fornuft er summen av fordommer samlet i en alder av atten.

Om sannhet:

 • Skal du beskrive sannheten, må du overlate elegansen til skredderen.
 • Ukritisk respekt for autoriteter er sannhetens største fiende.

Om ondskap:

 • Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem.

Om krig og fred:

 • Det at man har skapt atomkraft har forandret alt unntatt vår tenkemåte…løsningen på problemet ligger i hjertet av menneskeheten. Hvis jeg bare hadde visst, så skulle jeg ha blitt klokkemaker.
 • Fred kan ikke bevares ved makt. Den kan bare oppnåes ved forståelse.
 • Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber.
 • Den som lykkelig marsjerer har allerede oppnådd min forakt. Den person har blitt gitt en stor hjerne ved en feiltakelse, for ham så ville det vært nok å hatt ryggrad. Denne sivilisasjonens skam skulle blitt fjernet en gang for alle. Heltemot på kommando hater jeg intenst, hvor avskyelig og ussel krig er, jeg ville heller blitt revet i filler enn bli en del av noe sånt apparat. Det er min overbevisning at å drepe under det skalkeskjul som krig er, er intet mindre enn mord.

Om religion:

 • Jeg ønsker å vite Guds tanker; resten er detaljer.
 • Jeg er overbevist om at Gud ikke spiller med terninger.
 • Gud er listig men han er ikke ondsinnet.
 • MIn religion består av en ydmyk beundring overfor den grenseløse storhet som viser seg i de spede detaljene som vi er i stand til å oppfatte med vår skjøre og spinkle sjel.
 • Vitenskap uten religion er lam. Religion uten vitenskap er blind.
 • Jo mer fremskritt man oppnår i åndelige utviklingen av menneskeheten , dess sikrere blir jeg på at veien til virkelig religiøsitet ikke ligger i livsfrykt og dødsfrykt, ei heller i blind tro, men gjennom å streve etter rasjonell kunnskap.

Om kunnskap og vitenskap

 • Fantasi er viktigere enn kunnskap.
 • Hele vitenskapen er ikke noe mer enn en foredling av hverdagstenkning.
 • Teknologisk fremskritt er som en øks i hendene på en patologisk kriminell.
 • Det viktige er å ikke slutte å stille spørsmål.
 • Vi kan ikke løse problemer ved å bruke den samme tankegang som vi brukte da vi skapte problemene.
 • Logikk vil få deg fra A til B. Fantasien kan ta deg med hvor som helst.
 • Forskjellen mellom dumhet og genialitet er at genialitet har sine begrensninger.

Om livet, kunsten, verden, skapelsen:

 • Enhver intelligent tosk kan lage ting større, mer innviklet, og mer voldelig. Det trengs et genialt strøk – og mye mot – til å bevege ting i den motsatte retningen.
 • Virkeligheten er bare en illusjon, om enn en veldig utholdende en.
 • Lær av gårsdagen, lev for i dag, håp for morgendagen.
 • Den eneste virkelig verdifulle ting er intuisjon.
 • En person begynner å leve når vedkommende kan leve på utsiden av seg selv.
 • Svak holdning blir til svak karakter.
 • Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok.
 • Det evige mysteriet i verden er dens uforståelighet.
 • Av og til betaler man mer for de tingene man får gratis.
 • Store sjeler har ofte møtt voldsom motstand fra svake sjeler.
 • Alt bør lages så enkelt som mulig, men ikke enklere.
 • Hemmeligheten bak kreativitet er å vite hvordan man gjemmer ens kilder.
 • Det eneste som forstyrrer læringen min er utdanninga mi.
 • Den som aldri har begått en feil, har aldri prøvd noe nytt.
 • Utdanning er hva som blir tilbake etterat en har glemt alt hva man lærte på skolen.
 • Nysgjerrigheten har sin egen grunn for å finnes.
 • Hvis A er fremgang i livet, så er A lik x pluss y pluss z. Arbeid er x, y er lek, og z er å holde kjeft.
 • Det som virkelig interesserer meg, er om Gud hadde noe valg da han skapte verden.
 • To ting er uendelige, universet og den menneskelige dumhet, og jeg er ikke sikker på universet.
 • Så langt som matematikkens lover forholder seg til virkeligheten, så er de ikke sikre, og så langt som de er sikre, så forholder de seg ikke til virkeligheten.
 • Den som setter seg selv som sannhets og kunnskapsdommer blir vraket i latteren fra Gudene.
 • For å kunne bli et fullverdig medlem av saueflokken, må man, fremfor alt, være en sau.
 • Dødsfrykten er den urimeligste frykt, for risikoen for en ulykke er ikke tilstede hvis man er død.
 • Svært intelligente mennesker har alltid møtt motstand fra mennesker med middelmådige hjerner. De sistnevnte kan ikke forstå at en person ikke tankeløst hengir seg til nedarvede fordommer men ærlig og modig bruker intelligensen.
 • Det vakreste vi kan oppleve er det som er mystisk. Det er kilden til all sann kunst og vitenskap. Den som er fremmed for følelser, som ikke lenger kan ta en pust i bakken og stå i ærefrykt, er så godt som død, vedkommendes øyne er lukkede.
 • En persons etiske oppførsel burde ikke være basert på medfølelse, utdanning, og sosiale bånd; ingen religiøs grunn er nødvendig. Mennesket ville sannelig være fattig hvis man trenger å bli begrenset av trusel om straffereaksjoner og håp om belønning etter døden.