LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING 2013

https://www.regjeringen.no/contentassets/74db565377034f3aa283c74b7d123d7f/autismeforeningen.pdf?uid=Autismeforeningen

Har tatt et lite utsnitt av meldingen fra autismeforeningen til stortinget her, hva angår asperger og høytfungerende (annerledes-fungerende) autisme:

Gruppen med høytfungerende autisme og Asperger syndrom er ikke utviklingshemmede, men har utfordringer som er gjennomgripende og livslange innenfor kommunikasjon, gjensidig sosial interaksjon og organisering. De trenger ofte mye og spesielt tilrettelagt oppfølging for å mestre alle funskjoner i livet. Autismeforeningen mener derfor at hele ASD‐gruppen eksplisitt må omfattes av stortingsmeldingen.