A og H valgvise:

av Halvdan Sivertsen

Æ hør’ vakker musikk
som blir spilt på gitar
av folk som kan kunsten
å gi det dem har.

Dem ska byss’ meg i søvn,
men dem gjør ikke det,
for det finnes en
underlig tone et sted.

Når de si’r det er A,
er det tungt å forstå,
for det ligna den tona
æ vet heter H.

Og æ er ikkje meir musikalsk
enn normalt,
men når A kling’ som H
vet æ noka e galt.

Nytt på Nytt 15. sept. 2017

Hvordan gikk det sånn med verdivalget?

Idet jeg klør meg i hodet og så ser på Nytt på Nytt sin forklaring og satiriske analyse av valget, kan vi ta omvalg, montro? Siden ingen vel kan si seg fornøyde med dette stortingsvalget vårt i 2017?

Erna Solberg prøver vel å trøste seg selv, hun, med å komme med påstanden at valget viser at folk fremdeles ønsker borgerlig styre, noe som er en sannhet med en god del modifikasjoner, for ikke å si nærmest direkte løgn, iom at høyresiden totalt sett, alle partiene der, har fått redusert oppslutning sammenliknet med valget i 2013, og alt i alt har fått 48,8% av stemmene, mot venstresidens 49,3% .

Nytt på Nytt, 15. sept. 2017:

 

 

2017-09-19 (1)2017-09-19 (2)2017-09-19 (3)2017-09-19 (4)2017-09-19 (5)2017-09-19 (6)2017-09-19 (7)2017-09-19 (8)2017-09-19 (9)

Og her hadde Halvdan Sivertsen en valgvise, denne:

A og H valgvise:

av Halvdan Sivertsen

Æ hør’ vakker musikk
som blir spilt på gitar
av folk som kan kunsten
å gi det dem har.

Dem ska byss’ meg i søvn,
men dem gjør ikke det,
for det finnes en
underlig tone et sted.

Når de si’r det er A,
er det tungt å forstå,
for det ligna den tona
æ vet heter H.

Og æ er ikkje meir musikalsk
enn normalt,
men når A kling’ som H
vet æ noka e galt.

 

Vel er vel dette muligens forskjellen på trickle down økonomi (Høyresidas økonomimodell) og mer tradisjonell ala Thomas Piketty økonomimodell (Venstresidas modell), men resultatet kan bli nokså likt i folks ører. Høyre har så forbrukt en god del av oljefondet for å demme opp for de mer øyeblikkelige virkningene av at de har gitt skattekutt til de rike, sånn at forskjellen blir såvidt lite merkbar, men Høyre har allikevel fått lagt inn endel usosiale kutt. Her noen av de:

Ordning for særlig krevende brukere, som multihandikappede, trafikkskadede og lignende: Øker innslagspunktet for statlig finansiering med 50.000 kr. utover lønnsvekst
• Kutter barnetillegget for uføre:
• Innfører egenandel på fysioterapi for enkelte med kroniske sykdommer: -175 mill.
• Innfører skatt på sluttavtaler: Ansatte som må slutte og får utbetalt en engangssum fra arbeidsgiver må betale skatt på utbetalingen.

• Varig tilrettelagt arbeid for blant annet funksjonshemmede: Regjeringen reduserer antallet plasser med 250, men viderefører bevilgningen på dagens nivå.
• Kutt i fri rettshjelp: 22 mill.
Mange uføre har mistet bostøtte.

Trygdebilordningen i gruppe 1 avskaffet for bevegelseshemmede som ikke er i arbeide, og som ikke trenger spesialbygget bil: 65 mill (det sparte regjeringa altså 13 kr. pr innbygger pr år, inn på, regnet i 2015 årgang kroneverdi)….

Alle vinnerne, de gikk ned i oppslutning, og AP ble faktisk dobbelt taper i den sammenheng, fordi partiet tapte oppslutning, og ble på den måten satt sammen med «vinnerlaget» uten å få være med i regjering……..
Mens de partiene som fikk høyere oppslutning enn sist, de fikk ikke skiftet ut regjeringa.

Personlig ser jeg med ikke så liten gru på fremtida, hvordan skal det gå med oss fremover, montro? Får vi en ny regjering, og blir det det mest tapende partiet på 81 år som skal få bestemme det hele fremover? Går Venstre og KrF allikevel inn i regjering med FrP? Hva kan vi forvente av kutt fremover, hvilke lokalsykehus overlever, hva vil regjeringspartiene eventuelt finne på av faenskap, liksom, fremover, som vil gå ut over oss nokså vanlige folk?

En forklaring til Søta bror av Eivind Trædal

For meg føles det som om vi fremdeles skal slite med å ha fått hatere inn i regjeringslokalene.

Torsken vår.