Tåfisperioden -En satirisk fabel

Denne hendelsen i historien fant sted i 2019.

Greta Thunberg var nominert til Nobels fredspris. I enkelte politiske miljøer rundt om i verden fortvilet de (antakeligvis) over ikke å ha vært de første til å få tak i henne før andre miljøer fikk sjansen til å vekke hennes engasjement og evne til å få store folkemasser interesserte og oppglødde i en kampsak. Hennes likefremme oppførsel og hennes personlige integritet jobbet for henne, og hennes enkle, men dog hardtslående og gode argumenter gjorde at motstanderne av hennes budskap fikk vanskelig for å greie å si henne imot.

Tidligere artikler i klassekampen om Greta Thunberg:

Fritt Ords pris til Greta Thunberg og Natur og Ungdom
https://www.klassekampen.no/article/20190412/NTBI/127942

Mennesker som har fått samfunnsinnflytelse gjennom tidene.

Ytterliggående politiske organisasjoner hadde gått glipp av muligheten til å få tak i evnerike folk ved flere anledninger tidligere i løpet av historiens gang.

Albert Einstein, pasifist og vitenskapsmann, hadde eksempelvis blitt snappet opp av de allierte i forkant av og i løpet av andre verdenskrig. Jeg tror kanskje jeg håper på at Eminem holder seg til rappingen, og kun det. Eller blir/er pasifist. Det er jeg, pasifist.

I USA hadde for eksempel også Eminem i årevis hatt egne ideer om hvem han ville skulle styre, og hvilke ideer han burde være opptatt av og engasjert i. Blant annet kamp mot rasehat. Og kritikk av Donald Trump sin unnvikende holdning til Ku Klux Klan.

Det kan nok finnes haugevis av andre historiske eksempler på talentfulle mennesker som har hatt og har innflytelse på samfunnsliv, debatt, nytenkning, teknologisk og vitenskapelig utvikling, men det er ikke helt etisk greit, eller vitenskapelig, å synse om folk etter deres død, eller bare sånn i hytt og gevær.

Noen artister ønsket å boikotte Grand prix det året, siden Grand Prix det året kom til å finne sted i Israel.

Tåfisavgiftens tilblivelse:

I en kommune i Norge måtte de få inn sårt tiltrengte midler til kommunen, så de fant opp en avgift på å gå eller løpe. Perspirasjonsavgiften, på folkemunne tåfisavgiften.
For å måle skrittene og anslå løpstypen ble det i kommunen kjøpt inn sko med innebygd GPS. Avgiften ble fastsatt til å være 0,019 kr. pr km for å gå vanlig, for å løpe 0,29. Barn kunne få gå og løpe gratis, studenter fikk halv pris.

Hvis man bare hadde en fot, derimot, måtte man betale et lite ekstragebyr for arbeidet med å trekke fra den andre foten som manglet. Ekstragebyret ble kalt enfotsgebyret. Dette gjorde at det summa summarum ble dyrere for mennesker med en fot å kunne mosjonere enn for den øvrige befolkningen.

Dette gikk fint an å innføre, syntes kommunestyret, nesten uten unntak, og selv om innbyggerne i kommunen surmulte litt, så gikk det glatt gjennom i kommunestyret. Det var bare SV og Rødt som gikk i mot flertallet.

Enkelte fraksjoner i samfunnet som kjempet funksjonshemmedes sak hadde vanskeligheter (som vanlig) med å få medias oppmerksomhet rundt den synsvinkel at hvis man har en funksjonssvikt, skade, lyte eller sykdom, så burde ikke dette utgjøre et individuelt problem, og trenger ikke alltid å være særlig hemmende. Hvis funksjonsnedsettelsen hemmer den enkelte, er det derimot symptomatisk på at samfunnet ikke har prioritert at alle mennesker bør, i størst mulig grad, få tilgang til og glede av alle samfunnets arenaer.

Så det er en samfunnsutfordring å kunne likestille og tilrettelegge samfunnet for alle mennesker i så stor grad som mulig, siden alle mennesker har like stor verdi.

I USA hadde eksempelvis ASAN (autistic self advocacy network) nylig relansert en kampanje mot bruk av elektrosjokk uten bedøvelse, samt andre straffemetoder som fremdeles er i bruk ved senteret, sånn som matdeprivasjon og isolasjon (forbud mot å snakke med andre, og forbud mot deltakelse i sosiale aktiviteter i et gitt tidsrom)- til organisasjonen Autism Speaks sin fortvilelse, de hadde støttet Judge Rotenberg senteret i årevis, samt også støttet andre institusjoner sin tilrettelegging og «behandling» med ABA (Applied behavior analysis), en kontroversiell metode som autistiske voksne mennesker i stor grad er imot, fordi det går på identitet og mental helse løs.

Organisasjonen Autism speaks målsetting med virksomheten sin kan i korthet deles inn i 2 hovedmål: 1)å få autistiske barn til å kommunisere, og 2) å få autistiske voksne til å holde kjeft.

I Norge støttet hjelpeorganisasjoner hovedsakelig bestående av foreldre med autistiske barn også delvis opp om tanken om at hvis man bare ville det nok, så kunne man nok bli normalt strukturert i hjernen sånn etter hvert allikevel, og på den måten kunne man kurere autisme. Selv om det ikke fantes noen vitenskapelig beviste og anerkjente metoder for å kurere medfødte autismeutfordringer.

Nylig hadde man imidlertid funnet ut hvilke genvarianter det ofte er snakk om ved autismeutfordringer.

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/de-forste-vanlige-genvarianter-som-forer-til-autisme-er-funnet?fbclid=IwAR34MIDT0ZmQGhgmUbwBRzop-vhcJVzbAEcmmz5xQALoTNUaeOhVDnnXmsg

Hvorvidt dette var noe som eventuelt kunne brukes for å genetisk utelukke mennesker med autisme før fødsel, var på daværende tidspunkt ikke vurdert i særlig grad. Det ville reise store etiske og til dels også vitenskapelige spørsmål. Det ville muligens ikke kunne la seg gjøre, heller, hvis man samtidig ønsket å beholde de øvrige evnene.

Og i Norge var en hel haug organisasjoner som kjempet for funksjonshemmedes rettigheter opprørte over våre politikeres arroganse og uvilje til å likestille alle mennesker.

http://www.nhf.no/arkiv/fn-mener-funksjonshemmedes-menneskerettigheter-er-for-darlig-ivaretatt

Noen grunner til å bli og forbli fattig, på verdensbasis:

Det finnes 3 hovedgrunner her i denne verden, til å bli fattig, enten det dreier seg om relativ fattigdom eller absolutt fattigdom. Minst risiko, på verdensbasis, har man ved å være født som mann. En litt større risiko løper man hvis man er kvinne. Og hvis man i tillegg har funksjonsnedsettelse, øker risikoen dramatisk. 

En link her til FN sine sider om dette:

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

Ideen om perspirasjonsavgiften kom etterhvert finansdepartementet og statsministeren for øre.

Om ikke lenge kom dette med tåfisavgiften finansdepartementet i Norge, samt statsministeren i Norge, Erna Solberg, for øre, og hun kalte Siv Jensen (FRP) inn til møte på sitt private kontor. Siv Jensen FRP, finansministeren i Norge den gang, fikk superkjapt blod på tann, avlyste førstkommende idekonferanse i sosial sektor av regjeringslokalene og satte sporenstreks opp på timeplanen sammenkalling til møte i finanskomiteen.

Når helse- og omsorgsminister Bent Høye (H) fikk høre om ideen, bannet han og skrek av full hals NEEEEEI! i full viten om at han sannsynligvis ville bli nedstemt under vedtaksbehandling av stortingsproposisjonen.

Dette alarmerte noen senterpartipolitikere i et møterom like ved siden av, så de begynte å rote i skapene sine etter våpen og ammunisjon, de trodde det var ulvehyl de hørte.
Kalkulatorene fikk fart på seg i venstres stortingsgruppe, der forsøkte man å regne ut klimaeffekten av perspirasjon dersom man vurderte å gå imot forslaget, siden dette ikke var med i regjeringsforhandlingene på Granavolden (som dannet Granavolden-plattformen).

Etter litt om og men, så ble dette lagt inn i planene for neste års statsbudsjett, man vurderte endog å legge det inn som en slags hastesak i inneværende budsjettår.
I KrF gikk de sånn passelig helhjertet inn for forslaget.
SV og Rødt snakket sammen om å stille mistillitsforslag mot finansministeren.
I AP hadde man ikke bestemt seg hvorvidt man ville støtte SV og Rødt i noe mistillitsforslag. MDG måtte ha møter om saken før man kunne si noe om det. Det samme gjaldt SP.

Ideen fikk verdensomspennende spredning og anvendelse:

Vi var jo ikke alene i verden, den gang heller, og dette ble snappet opp også i utlandet. Det ble sett på som en svært god ide for å få litt større fortgang i arbeidet for å nå klimamålet satt i siste klimamøte. Parisavtalens målsetting om maks 1,5 grader global oppvarming ble av mange sett på som en fjern og urealiserbar drøm, dersom man ikke samtidig fikk satt i gang nok Karbonfangst.

I Storbritannia.

Statsminister Theresa May gjenvant noe av sin popularitet blant sofaentusiastene i befolkningen, og regnet med også å kunne få flertall for saken, kanskje til og med forsøke å friste EU med en slags under-bordet-hysj-hysj-avtale som muligens ville gjøre at Storbritannia endelig kunne få foretatt Brexit på anstendig vis.

Tyskland, Frankrike og Italia tok i bruk avgiften

I Tyskland, Frankrike og Italia ble det planlagt å bruke avgiften til å kjøpe seg klimakvoter.

I Russland økte det faren for revolusjon

I Russland ble ekstrainntekten brukt til militær trening og opprusting. Klimaeffekten ble ikke vurdert av Putin. Men i blant befolkningen murret det, og det ble umiddelbart begynt planlegging av protestaksjoner mot den sittende regjeringen.

I historikermiljøer verden rundt ble det diskutert i hvor stor grad den russiske befolkningen var i opprør, og enkelte uttalte seg om at dette kanskje kunne føre til en ny revolusjon sånn ca. tilsvarende den som var i 1917.

Kina

I Kina ble avgiften innført umiddelbart. Det ble vurdert å innføre trim som pliktig aktivitet en time hver dag, og det ble diskutert om hva slags straffetiltak som skulle gjennomføres hvis noen valgte å gå barføtte.

Firmaet Huawei fikk monopol på produksjon av GPS-ene, og skoindustrien ble rustet opp maskinelt for å være i stand til å levere skoene. I hele verden ble det vurdert å inngå importavtaler med Kina om kjøp av GPS-sko derfra.

Klimaeffekten ved økt perspirasjon utliknet man ved å gjeninnføre ett-barns politikken i en 2 års tid, med mulighet for forlengelse.
Hvis folk protesterte, så hadde Kina lang erfaring med å kunne forfølge og fengsle eller på annet vis ta seg av dissidenter på effektivt vis, eksempelvis i 1989 (massakren ved den Himmelske Freds Plass)

I USA

I USA gikk det gjennom i hui og hast i kongressen, dog under protest fra enkelte trimfanatikere. President Donald Trump økte twitter-aktiviteten sin betraktelig, og var tydelig bekymret over at Kina så ut til å få monopol på skohandelen. Politiske synsere verden over bekymret seg angående Trumps psykiske helse. Og Trumps rådgivere ble satt i gang med å pønske ut avlednings-manøvre sånn at spekulasjoner rundt dette ikke fikk tid til å feste seg i folks bevissthet.

Tilsvarende avgifter ble også innført i resten av verden.

I Australia

I Australia økte Tony Abbot (konservativ) sin popularitet ved først og fremst innføre fotavgiften for aboriginer-bosetninger boende i usentrale strøk, hovedsakelig bosatt i den vestlige delen av Australia. Noe som ble viden kritisert, også i verdenssammenheng. De ekstra inntektene ble planlagt brukt dels på å fortsatt ha en streng asylpolitikk når det gjelder båtflyktninger, og generelt å styrke utdanningssektoren. Det australske arbeiderpartiet ønsket heller å benytte midlene på infrastruktur i Nord-Australia, samt å styrke arbeidet mot hjemløshet.

I Saudi-Arabia

I Saudi-Arabia ble fotavgiften innført for den kvinnelige delen av befolkningen, noe som skapte kritikk fra verdenssamfunnet, noe man i Saudi-Arabia tok med stor ro, siden de aldri allikevel ble utsatt for noen former for sanksjoner fra verdens-samfunnet. Og det til tross for omfattende menneskerettighetsbrudd som resultat av den strenge sharia-lovgivningen.

OL ble billigere og avgiften populær blant verdens ledere.

Og endelig så kunne OL gjennomføres på en ikke fullt så dyr måte som vanlig.

Alle verdens ledere var såre fornøyde.
Derfor ble det, verden rundt, som oftest bestemt å beholde den avgiften. Noen steder, de aller fleste, ble den supplert med andre liknende avgifter. Derfor er dette i ettertid blitt kalt tåfisperioden (på engelsk: the fog period), fordi perioden startet med innførselen av den første avgiften, altså perspirasjonsavgiften.

(inspirert av et bilde jeg så i facebookgruppa «Bomfritt Norge»)

-Hanne-Kari Havik

Kilder: Norsk leksikon på nett: https://snl.no/Den_himmelske_freds_plass og https://www.aftenposten.no/verden/i/OQvVw/Den-himmelske-freds-plass-1989

Kilde Om menneskerettigheter i Saudi-Arabia: https://www.nrk.no/urix/kvinnelige-aktivister-stilles-for-retten-i-saudi-arabia-1.14454059 og https://www.nrk.no/nyheter/menneskerettigheter-i-saudi-arabia-1.12119981

 

Hvorfor syte? Og hvorfor gråte?

Jeg tror at jeg aldri nok vil slutte å stusse og undres over andre menneskers indre motivasjoner og følelser. Det har nok med den litt nedsatte mentaliserings-evnen jeg har, tror jeg, og som er eller kan være en sentral del av det med asperger og andre autismetilstander. Det er ikke den eneste del, men tross alt, og dessverre, får man vel si, altså en del av det å ha asperger syndrom eller andre former for autismespektertilstander i hjernen.

Finn Skårderud (psykiatriprofessor)  om mentalisering:

https://psykologisk.no/2016/05/hva-er-mentalisering/

Her en mer praktisk og visuell måte å vise hva mentaliseringsevne (theory of mind) er:

https://www.youtube.com/watch?v=8hLubgpY2_w

En klinisk sosionom jeg skulle ha samtale med en gang, under et kuropphold på et rehabiliteringssted, han begynte vår samtale med å snakke om at de aspergere han hadde møtt tidligere, de var så sytete av seg, mente han.

Sånn at da han så hvem som ønsket samtale med ham (meg), så gruet han seg. Selv syntes jeg umiddelbart, der og da, at det må være ille å være så fordomsfull, liksom, bare fordi han hadde møtt enkeltindivider med samme diagnose som meg, liksom.

Og videre sa han at han hadde fått med seg at for folk med asperger, så var ikke kognitiv terapi noe som ville virke, faktisk så kunne det gjøre ting verre. Noe jeg både var og er enig i, slik fungerte den kognitive terapien for meg, også, at i stedet for å gi meg mindre angst, så ga den meg mer bekymringsangst enn noensinne før. På egen og andres vegne.

En svært plausibel forklaring på det fenomenet her (nederst i teksten):

Slukkøret gutt

Så og si hele resten av samtalen vi så hadde, så satt han der og gråt i nokså strie strømmer, og jeg har alltid lurt på hvorfor han gjorde det, jeg syntes det var snodig, fordi jeg syntes ikke de var så ille, de tingene jeg fortalte til ham. Og selvsagt hadde jeg medfølelse med ham, der han satt og hulket.

Og det ergrer meg til dags dato at jeg aldri kom til å få spurt ham hvorfor han sutret, verken da eller ved senere samtaler vi hadde.

Vi ble enige om at samtalene våre kunne være sånn som jeg selv ville, i løpet av den første samtalen.

Kanskje han satt der og gråt fordi han fikk en følelse av at han hadde tatt feil, både den gang han møtte disse andre aspergerne, og tatt feil i det å være forutinntatt. Men det blir en spekulasjon fra min side, det.

Selv blir jeg jevnlig kritisert for å være intens og omstendelig av meg, og at jeg må gjøre meg ferdig med ting. Men jeg føler nok at det de da egentlig kritiserer meg for, er at jeg ønsker å være så sannferdig om ting som overhodet mulig, og for å være det, så blir nødvendigvis det jeg da skriver eller forteller om nøye gjennomtenkt (forhåpentligvis) og omfangsrikt. Så jeg kommer, til tross for kritikk, nok ikke til å endre den delen av meg, selv om det nok gjør at jeg prøver faktisk å være litt mer kortfattet, da (det kan diskuteres om jeg lykkes med det, da, eller mislykkes miserabelt)

Pink Floyd, Hey you:

https://www.youtube.com/watch?v=ymgYEQgSqLI

På den annen side, da, selv om jeg ergrer meg fremdeles over ikke å ha stilt spørsmål om hva det var som gjorde at sosionomen gråt, så var ikke nevropsykologen min særlig kjapp, heller, til å stille spørsmål ved hvorfor jeg gråt da jeg fikk asperger diagnosen, da gråt jeg av  lettelse. Hun satt bare og så på meg med mildt oppsperrede øyne, og det var svært tydelig at hun syntes reaksjonen min var rar, på et slags vis.

Så det trøster jeg meg med, at jeg er ikke alene om ikke å skjønne andre mennesker, det finnes til og med et sitat fra en filosofisk anlagt person angående akkurat det:

Ashleigh Brilliant: Jeg skjønner ikke deg. Du skjønner ikke meg. Er det mer vi har felles?

Og siden jeg da og for så vidt før jeg fikk noen diagnose, også, nokså tidlig faktisk, ble og er blitt klar over at andre mennesker faktisk nok ikke ser verden på samme måte som meg, alltid, så har jeg blitt veldig omstendelig og perfeksjonistisk av meg, slik at det skal finnes minst mulige årsaker til å ikke forstå hverandre. Men blir så til alt overmål også kritisert for det. Men selv ser jeg nødvendigheten av det, selv om den andre part ikke helt skjønner hvorfor jeg gjør det slik.

Her en sang som handler, delvis, om det med å enten si for mye, eller å si for lite, at begge deler kan være nesten like ille. Men «til lags åt alle kan ingen gjera» – Ivar Aasen.

R.E.M. – Losing my religion (med tekst):

https://www.youtube.com/watch?v=u036M7p6-ak

 

Til lags åt alle Tekst: Ivar Aasen

Til lags åt alle kan ingen gjera;
det er no gamalt og vil so vera.
Eg tykkjer stødt, at det høver best
å hjelpa den, som det trenger mest.

Og kor du bryggjar og kor du bakar,
d’er alltid ein, som det ikkje smakar;
og når den eine då gjerer rop,
så ropar sidan den heile hop.

D’er mange nog, som vil domar vera
og læ åt alt, som dei andre gjera.
Og lyte finna dei rundt i kring,
og sjølve gjera dei ingen ting.

Um talen høyra me rødor manga,
og etter storleiken skal det ganga:
er folket stort, so er talen trygg;
er folket smått, so er talen stygg.

Og ymse folk er no alt for rædde,
at dei er havde til spott og gædde.
Dei skulde taka det heller lett;
det kjem vel upp, kven som hadde rett.

Her spyrst no minst um kva mange lika;
mot rett og sanning må allting vika.
Det gjelder litet um tungt og lett;
det gjelder beinast um rangt og rett.

Det er ein ting, som oss tidt må undra,
at stort og smått skal seg alltid sunda,
at alt det store skal vyrdnad få,
og ingi ære når til dei små.

Det var vel lett, når ein slapp å grava,
når utan stræv ein fekk æra hava,
når den fekk prisen, som kravde mest
og berre kallad’ seg alltid best.

Det trur no mange den gamle læra,
at tyngste verket er største æra.
Det trur no mange, det folk er best,
Som krever minst og som strævar mest

Ein fær no høyra so mange grillor.
Det døma folke etter klædefillor.
Er kufta gammal, og kroppen grå,
so skal ein vandt noko vyrdnad få.

Kva råd skal guten her heime hava?
Dei vil, han skal ned i moldi grava
og enda vera so blank og fin,
at skinnet glansar og kragen skin.

Skal alle ganga med kvita hender,
so kjem det armod i mange grender.
Skal guten grava og streva hardt,
so verer neven vel hard og svart.

D’er brotne kvistar i alle skogar;
det henger mold under alle plogar;
på alle leider det lyte finst,
og myket der, som ein ventar minst.

Men når me høyra um gamla tider,
so hadde folket vel verre rider.
Me all den trældom, som no me sjå,
so er det mildare no enn då.

Og dermed vilja me endå vona,
at lang tider må mykje sona,
at eingong sanning skal vinna lett,
at eingong folket skal få sin rett.

 

 

Tilbakeblikk på uka som har gått

Jeg vet ikke, jeg…. kan det gå ei hel uke, eller en dag for den del, noen gang, uten at en eller annen politiker finner på ett eller annet som gjør at vedkommende ender i en eller annen offer-rolle?

For meg ser det ikke slik ut. Og må vi synes synd på overgripere i maktposisjoner? Eller kunne vi rette vår sympati mot de reelle ofrene heller?

Det blir jo litt vanskelig å varsle om overgrep, når det hver gang fører til en hel haug diskusjoner om hvor synd det er på vedkommende politiker som må enten be om unnskyldning overfor sine ofre, be om unnskyldning til stortinget, eller be om unnskyldning til sine partikollegaer og/eller velgere?

man virkelig synes overvettes synd på overgripere, eller kan man la være?

Selv føler jeg for sistnevnte.

Som vanlig rundt disse tider på året, rapporteres det om russebråk, og som vanlig vet man kanskje heller ikke helt om det faktisk er russen som har bedrevet det bråket, eller om det er annen ungdom som faktisk har stått for bråket.

Ellers finnes det lyspunkter i uka som har gått. Den omstridte pleiepengeordningen som det ble gjort noe med fra regjeringas sin side, de endringene som der ble gjort, de er, vil bli eller er i hvert fall vurdert reversert.

I følge Fri fagbevegelse forsøkte firmaet Unicare å tilsnike seg drift av Ammerudlunden i Oslo.

Det skal videre skje en innstramming overfor private barnehager, med utvikling av et bedre og mer uavhengig tilsyns-system. Siden det er regjeringa som står i spissen for dette, så ville jeg nok avvente litt før jeg selv, personlig, ville kunne avgjøre hvorvidt dette er en god nyhet, eller det motsatte.

Det skal hentes hjem IS-barn til Norge, i første omgang foreldreløse barn, men ordningen kan utvides til også å gjelde andre IS-barn, så vidt jeg har skjønt.

God helg!

Regjeringens kontorlandskap og holdninger til funksjonshemmede.

Dette med regjeringens kontorlandskap i de nye regjeringslokalene er et svært så interessant valg.

Og jeg støtter helhjertet opp om Karin Andersens meninger om hvordan det er tenkt strukturert i de nye regjeringslokalene.

Saken hun altså der omtalte, var denne:

https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/regjeringen-vil-fortsatt-ha-free-seating-og-underdekning-av-kontorplasser-i-nytt-regjeringskvartal-6.158.622914.c5d2f64ff9?fbclid=IwAR3YnRHwoy4MZyqulRNNF3cKrHRziTm2vomzpkJppQKMra6EsgZVN_rR89k

og her er lenke til Karin Andersens facebookside og innlegg i den anledning : https://www.facebook.com/karin.andersen.908/posts/1852513401515920

Selv skrev jeg derfor dette inne på Karin Andersen sin facebookside i går, og dette er en litt redigert utgave av hva som der står:

Jaha, så der forsvant og forsvinner effektiviteten, skjønner jeg, mellom ryddingen av pulten ved hver kontorpult, samt flytting hit og dit og alle steder….. ikke rart det blir mer og mer byråkrati, og mindre og mindre jobber for funksjonshemmede……

For øvrig syns jeg at det er et svare strev å finne fram til vedtakene på https://stortinget.no/no/  jeg lette, og lette, og lette en gang til, for å finne ut av hvem som voterte hva i saken med å innlemme CRPD i norsk lovverk (har fremdeles ikke funnet det).

http://www.nhf.no/arkiv/crpd-falt-pa-stortinget/2019/03/28/baa75899-4eb7-4121-b003-de7e2dd21df4

og der det i følge handikappforeningen i Norge ble gjort vedtak i stortinget den 28. mars i år, om ikke å gjøre dette, stikk i strid med anbefalingene fra FN, de er blant annet disse:

http://www.nhf.no/arkiv/fn-mener-funksjonshemmedes-menneskerettigheter-er-for-darlig-ivaretatt

Og hele rapporten er her, det blir der spesielt nevnt, gjentatte ganger, rettighetene til innvandrere (flyktninger i alle generasjoner og asylsøkere, fortrinnsvis), samer og romani/tatere med funksjonsnedsettelser som mennesker som er spesielt utsatte, i Norge, for ikke å få oppfylt sine menneskerettigheter.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fNOR%2fCO%2f1&Lang=en

Saken, og innleggene, de har jeg imidlertid funnet, og det er masse skryt om hvor langt man har kommet, ser jeg, fra enkelte representanter (fra høyres Heidi Nordby Lunde: https://www.facebook.com/HeidiNordbyLunde/ @HeidiNordbyLunde  spesifikt, og fra KrF’s Kjell Ingolf Ropstad https://www.facebook.com/pg/KjellIngolfRopstad/posts/?ref=page_internal @KjellIngolfRopstad også).

Men allikevel ikke noe ønske fra regjeringens side om å få innlemmet CRPD i norsk lovverk, så vidt jeg kan se har man heller ikke oppgitt noen logisk forståelige grunner til å la være å gjøre dette, men det har kanskje med innbilte eller reelle kostnader ved faktisk å få gjort om på lovverket (selv om kostnader ikke blir nevnt)?!?

Min mening: det er mye som kan gjøres på en annerledes måte, uten at det vil koste staten en rød øre mer, men det er viljen og holdningene det er noe hakkende galt med.

Universale ordninger går blant annet ut på å gjøre ting mer tilgjengelig for funksjonshemmede, og innlemme også funksjonshemmede i arbeidslivet og samfunnet for øvrig ved å tilrettelegge arbeidsplassene og samfunnsarenaene, og det trenger faktisk ikke å koste skjorta. Fordelene blir at man får flere i jobb, blant annet. 🙂 Og flere i trivsel, også. Her er innleggene fra våre folkevalgte i denne sakens anledning:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2018-2019/refs-201819-03-26/?m=3#104036-1-1

Jeg vet ikke hvor mange kronisk rullende mennesker det finnes som setter pris på Heidi Nordby Lunde sine bemerkninger om benbrudd, da…….? Selv er jeg altså som kjent for mange, men her opplyst til eventuelt nye lesere: ei autistisk kvinne (diagnostisert i 2002 med asperger syndrom, har i tillegg fysisk sykdom ((polykondritt,

https://www.revmatiker.no/diagnose/polykondritt/

som startet med hoste da jeg var ca. 19 år gammel, og har i tillegg artritt, høyt blodtrykk og generalisert angstlidelse), og vet ikke hva jeg selv skulle gjort, mer enn allerede foretatt fra min side, for å være nyttig for samfunnet, annet enn å ønske meg det.

Generelt sett kan det ved autisme blant annet dreie seg om disse tingene nevnt i denne videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=229Xb50_o8M&t=235s

Selv MÅ jeg gjøre meg ferdig med arbeidsoppgaver, for eksempel å skrive ferdig dette her, ellers får jeg nærmest panikk-angst. Jeg vet allikevel at en fullstendig oversikt er dette ikke. Jeg har selv eksekutiv dysfunksjon, eller rettere sagt litt nedsatte eksekutive funksjoner i hjernen. Her fra en nevropsykolog om det. http://www.hjernehjelp.no/kognitive-funksjoner-og-svikt/eksekutiv-dysfunksjon

I mitt tilfelle så er min litt nedsatte utførelsesIQ av medfødt art, det skyldes ingen hjerneskade, men inngår i min måte å være autistisk. Eksekutiv dysfunksjon trenger ikke å være ensbetydende med å befinne seg på autismespekteret, men eksekutiv dysfunksjon er nokså vanlig å ha dersom man også har autisme.

Her også en intro til autisme.

https://www.youtube.com/watch?v=Vju1EbVVgP8&t=660s

Selv har jeg 89 i eksekutive funksjoner, 121 i verbal IQ (vis-bar ved VAIS test tatt hos privatpraktiserende psykolog i 2000 og bekreftet ved nevropsykologisk utredning i 2002 i den offentlige psykiatrien av nevropsykologen som ga meg asperger diagnosen).

Og her, som nokså vanlig i mine blogginnlegg, en liten sang til avslutning. Og siden man her har med holdningsskaping, først og fremst, å gjøre, (for uten å skape gode holdninger, greier man heller ikke å tilrettelegge samfunnet for alle), så har jeg valgt denne sangen i dag.

https://www.youtube.com/watch?v=2EUh6HC2aTQ

Se også:

Usynligheten, mens politikerne og andre ser vekk.

 

FN mener funksjonshemmedes menneskerettigheter er for dårlig-ivaretatt. -Rapport

http://www.nhf.no/arkiv/fn-mener-funksjonshemmedes-menneskerettigheter-er-for-darlig-ivaretatt?fbclid=IwAR1xWdowim_wVOWmDIYSk-HHUiNk5pMDVX5M0mkYYs3TBmFizq60Zbs4iiA

Del 1: Høring i FN om CRPD:

http://webtv.un.org/search/consideration-of-norway-455th-meeting-21st-session-committee-on-rights-of-persons-with-disabilities/6017856752001/?term=&lan=english&page=4

Del 2: Høring i FN om CRPD:

http://webtv.un.org/search/consideration-of-norway-contd-456th-meeting-21st-session-committee-on-rights-of-persons-with-disabilities/6018105055001/?term=&lan=english&page=3

Ikke ha for sterke meninger

Det er noe med dette livet. Det skal leves forfra. Hele tiden framover. Alltid inn i noe nytt. I ett øyeblikk er vi her. I det neste kan vi være i nytt og ukjent farvann. Aldri vært der før. Aldri tenkt igjennom muligheten for at man skulle havne der. Tidligere erfaringer hjelper ikke. Ingen bruksanvisning tilgjengelig. I hvert fall ikke der og da.

Vår veg gjennom livet er forskjellig fra andres veg. La gå at vi gjør erfaringer sammen. Men selv i våre nærmeste relasjoner er vi alene når vi opplever og tolker livet. Ikke alene på den måte at vi ikke kan dele og være sammen i det som skjer. Ikke alene på den måten at vi ikke kan støtte hverandre. Men alene ved at hver av oss tolker livet ut ifra vår egen personlige bagasje. Vi kan ha like tunge ryggsekker. Men innholdet behøver ikke være likt.

Men…

Vis opprinnelig innlegg 369 ord igjen

Store og små kriger.

Jeg er ikke alltid noe enkelt menneske. Min eks, han kjøpte i sin tid en kløstav til meg, han hadde gått lei av å tidsbestemme huden min ut i fra månedssyklusen…..

-AU!

-Ikke kil meg!

PS jeg lengter til overgangsalderen, for min del…… 😛

Men noen ganger, ikke alltid, men en del ganger, så lurer jeg ikke særlig på hvorfor det blir krig i verden, jeg lurer mer på våre evner til å tross vanskeligheter med kjemi og annet, hvorfor vi ikke kan forsøke, i hvert fall, å være mer rause og se gjennom fingrene med en del ting som i den store sammenhengen blir litt for små til å tære på i evigheter. De små stormene i vannglass, vet dere? ❤

Et dikt i så måte:

EPISODE
av Inger Hagerup

Det var på ingen måte noen trette.
Aldeles ikke, sa han. – Takk for mat
Og ordene falt høflige og lette
og blinkende av gammelt, islagt hat.

Og: Velbekomme! svarte bare hun.
Så skjøv hun stolen inn til spisebordet,
mens hennes smale, sammenknepne munn
bygget en uforsonlig mur bak ordet.

De stod et lydløst øyeblikk på vakt
og lette begge etter nye våpen,
den spisse setningen de skulle sagt,
den aller siste beske, lille dråpen.

Hun følte ordene bli giftig til.
Den gule fryden ved å kunne såre
slo ut i henne, hensynsløs og vill.
Da strøk hans fingrer rådløst gjennom håret.

Og plutselig ble hennes øyne fulle
i en avmektig, uforklarlig smerte.
Hun merket dypt bak hat og nag og kulde
den spente streng fra hans til hennes hjerte

Og en sang:

https://www.youtube.com/watch?v=LjdOJbbCBy0&list=RDLjdOJbbCBy0&start_radio=1

Og enda en sang:

https://www.youtube.com/watch?v=W71_LIk5k4A&fbclid=IwAR0uJwrCNCgxshYvfg7N5ov_KRP2MktwN3kyO-MQg6iAEhwRT3KJMKIRXWU

 

Hvorfor rømmer de? Om noen T-ord

 

De små tingene som utgjør et innenforskap.

Om å være utenfor, og innenfor, denne gang. Jeg husker ikke akkurat tidspunktet jeg oppdaget eller opplevde det dithen at jeg var annerledes enn de fleste, jeg tror det var svært tidlig, egentlig, og manifesterte seg sånn ca. i 4 klasse på barneskolen, altså da jeg var 10 år gammel. Men kan ha begynt allerede da jeg trakk inn mitt første pust.

Det er de små tingene, de tingene, som hvis jeg snakker eller skriver om de, blir bagatelliserte av folk flest, antakeligvis fordi de ønsker å dra meg inn i folden, men ikke som den jeg er, men den de skulle ønske jeg var, oppleves det som.

Det er det som skaper utenforskapet mitt, å ikke kunne være helt sånn jeg er, uten at noen på misforstått vis forsøker å dra meg inn ved å konstant, ikke bare innimellom, men konstant, på 1000 forskjellige vis, å fortelle meg at den jeg er, ikke er helt godtatt, at sånn kan man liksom ikke være. Derfor, her ei liste (den kunne sikkert utvides), av hva man generelt sett bør unngå å si til et ASD-menneske, dersom man ønsker å få det mennesket til å føle seg innafor:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=586&v=alFO0HwC3gQ

2019-04-02 (5)

Se også gjerne:

https://www.aftenposten.no/meninger/i/dOaow/Annerledes-landet-liker-ikke-annerledeshet

Ingen feirer autisme?

Særhet, grunnpensjon, frustrasjoner og tortur

Asan protest mot organisasjonen Autism Speaks:

2019-04-02 (2)

https://www.youtube.com/watch?v=u7Lwtbu9

I Norge finnes det kanskje ikke så mange protester, ennå, men jeg tror kanskje det kommer. Regjeringa har satt ned et autisme og Tourettes-utvalg, i det utvalget finnes det ingen som selve har noen autismespektertilstand, men eksisterer kun av fagfolk innenfor feltet med autisme, og autismeutvalget har som hovedmålsetting normalisering.

Jeg har skrevet om dette tidligere, blant annet her:

Usynligheten, mens politikerne og andre ser vekk.

Og så har jeg et brennende spørsmål som jeg på forskjellig vis har forsøkt å finne svar på, men ikke lyktes ennå, og som jeg håper noen kan oppklare for meg: Hvorfor skal vi være usynlige? Jeg har skjønt det visst skal være sånn. Men altså, hvorfor?

Gratulerer med autismedagen nå den 2. april. ❤ ❤ ❤

https://www.youtube.com/watch?v=UGCrzmJfwcE

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/qL68R0/autisme-dagen-den-beste-kuren-for-autisme-er-aksept-kjaerlighet-og-trygghet?fbclid=IwAR17M78enTwxukhZ3lk5aBeP9jdmu_IxDHb_t-BMHo_kUo1v13X24pG_db0