Er autister mennesker? – Utdanningsnytt – Debatt EIBI

https://www.utdanningsnytt.no/autismespekteret-behaviorisme/er-autister-mennesker/288560

Åsmund Borgen Gjerde

FORSKER I VITENSKAPSHISTORIE VED UNIVERSITETET I BERGEN

Mari Emilie Bertheussen

NESTLEDER FOR NEVROMANGFOLD NORGE

Cecilie Gustavsen

SKOLEELEV OG STYREMEDLEM I NEVROMANGFOLD NORGE

Priyanthi Borgen Gjerde

SENIORFORSKER OG SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN

JA VISST GÖR DET ONT – Karin Boye

JA VISST GÖR DET ONT

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra –
svårt att vilja stanna
och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar,
glömmer att de skrämdes av det nya,
glömmer att de ängslades för färden –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.

-Karin Boye

Fra terrassen min.