Ingen feirer autisme?

Som forelder har du fått et autistisk barn. Så da hopper du opp og ned og kan ikke styre din glede!?: YAY, AUTISME, så bra!!!!!  Joda……

Som 35-åring har du selv fått diagnosen asperger syndrom, er det noen rundt deg som gleder seg over å ha funnet dine skjulte sider, de du har kamuflert i alle år, ikke visst hva var, og skjønt at du måtte skjule til enhver pris fra tidlig alder? Så du feirer? Ja, på sett og vis, du gråter av lettelse over endelig å ha funnet et slags svar, i hvert fall, og den lettelsen kan jo vare ei stund, akkurat så lenge omgivelsene dine tillater deg å ha den vesle gleden over at det fantes da i hvert fall et svar på de nagende spørsmål du har hatt i alle år rundt deler av deg selv.

I mitt tilfelle varte lettelsen ca. en måned, fram til at en lege snappet vekk teppet under føttene mine. Og den legen vet nok fremdeles ikke, tror jeg, hva han gjorde, og hvor fiendtlig innstilt han antakeligvis var overfor meg for å kunne gjøre akkurat det, hvis det var sånn at han visste hva han gjorde, da, ting kan tyde på at han hadde ingen anelse, og hvis det var tilfelle, at han ikke visste, så kan jeg tilgi ham for å ha plasklandet med begge føttene oppi salaten.

Så hva er autisme?

(her sakset et svært kortfattet resyme, tatt fra autismeforeningen i Norge sine nettsider og har lagt til mine egne forklarende kommentarer i skråskrift):

 • kvalitative avvik i evnen til gjensidig sosial interaksjon og kommunikasjon,

annerledes evne til gjensidig sosial interaksjon og kommunikasjon som kan synes mer ensidig fundert enn hos andre.

 • begrensede eller snevre interesser,

interessebetont hovedfokus på et eller annet fagområde eller emne som enten kan synes som en snodig fascinasjon som andre ikke har (eksempelvis togtabeller, papirfly, telefonkatalogen), eller at interesseområdet enten er snevert/nisjebetont (sørafrikanske giftfroskearter, sommerfugler, spille klassisk musikk på piano) eller at man fokuserer så intenst på det området at andre emner eller fag ikke oppnår samme interesse, dette kan ses på som en styrke dersom faget synes nyttig for samfunnet for øvrig (innenfor vitenskapelig nyttige områder for samfunnet, og innen kunst, kultur e. liknende)

 • begrenset repertoar av aktiviteter,

Repetisjon av aktiviteter for å motarbeide stresset som oppstår ved å ha en annerledes strukturert hjerne enn andre.

 • karakteristisk ensformig måte å gjøre ting på.

Eksempelvis spise samme type mat, gjøre samme type aktiviteter, dette også (skrevet ut i fra meg selv, men mulig dette også gjelder andre m. autismespektertilstander),  pga sensible smaksløker = sensoriske «vansker» og fordi det virker avstressende å ha samme type aktiviteter, dette antakelig også på grunn av eksekutive funksjonsvansker, som gjør at det føles trygt og enklere å lage til samme type mat.

Hva er symptomene:

 • utfordringer med sosiale ferdigheter og forståelse

Annerledes måte å ha med andre mennesker å gjøre.

 • begrenset evne til og interesse for sosial omgang

Reduksjon i å ha med andre mennesker å gjøre, grunnet andre menneskers holdninger til det å være annerledes.

 • annerledes blikk-kontakt
 • avvikende og annerledes reaksjons-mønster

Annerledes reaksjons-mønster.

 • utfordringer med kommunikasjon og språk

Noen ASD-mennesker sies å være mer visuelle enn andre, at man tenker i bilder fremfor verbalt språk.

 • avvikende atferd

Annerledes adferd

 • annerledes opplevelse av sanse-inntrykk
 • økt sårbarhet for stress

Stor sårbarhet for stress i hverdagen grunnet, dels, at man holder til i et samfunn som har relativt liten toleranse for annerledes mennesker, og der fasilitetene i stor grad er forbeholdt den delen av befolkningen som ikke har noen former for handikapp eller annerledeshet hengende ved seg. Dels grunnet selve handikappet som autismen i seg selv utgjør.

Opplæring må omfatte sosiale og praktiske ferdigheter i tillegg til ordinære skolefag, og ha utgangspunkt i den enkelte elev sine interesser og sterke sider.

https://autismeforeningen.no/informasjonsmateriell/autismespekteret-intro/

Kan vi redde menneskeheten?

Den 2. april så vil det bli lansert en ny filmserie, en dokumentar og forklaringsserie hva angående vår tids riktig store verdensutfordringer:

https://missionimpact.no/

Jeg var så heldig å få se hele serien i går, i regi av Norges fredslag, lokalavdelingen her jeg bor, og treffe ei av de som var med på å lage serien, Victoria Skau. En overveldende opplevelse på en helt vanlig onsdag. Overveldende på den måten at vi har svært mye å ta tak i, og jeg er personlig av den overbevisning at for å få kommet i mål med de klimatiltak vi må få på plass, så er vi også nødt til å få gjort noe med, og i hvert fall få redusert antall kriger rundt om i verden.

Samtidig må vi få redusert ulikhetene, for alt dette henger sammen, hva vi gjør daglig, hver og en av oss, hva som blir gjort globalt, og i hvilken grad vi kan greie å sette konflikter til side for faktisk å få reddet menneskeheten før det er for sent.

Dyr fattigdom og dominoeffekten

Kunsten å sette punktum. Finnes den egentlig?

For å sette vår ungdom, og for å sette fremtidens mennesker, planter og dyr på dagsorden. For å få ryddet opp, rett og slett. Og samtidig stake ut en ny kurs.

2. April er også verdens autismedag, en dag for opplysning og å spre kunnskap og forståelse rundt det med autisme, og for å forsterke eventuelle hjelpeordninger og tiltak for tilrettelegging rundt autistiske mennesker.

Her intervju med Greta Thunberg på Skavlan om ett aspekt rundt det med asperger syndrom/autisme, svart/hvitt-tenkningen som er vanlig iblant oss med autismespektertilstander, og om hvordan det som tradisjonelt blir utpekt til å være en svakhet og en vanske faktisk kan utgjøre en styrke i klima og miljø-arbeidet, å kunne se verden i svart/hvitt, da kan det stå klarere for en hva man må gjøre, hva vi alle må gjøre, men bare så vidt har kommet i gang med:

https://www.youtube.com/watch?v=gn09SiukG2M

Jeg vil også ta meg den frihet å sitere Albert Einstein, en person som også av mange sies å muligens ha befunnet seg på autismespekteret:

«Alt bør lages så enkelt som mulig, men ikke enklere»

og

«Vi kan ikke løse problemer ved å bruke den samme tankegang som vi brukte da vi skapte problemene.»

Selv vil jeg ikke påstå meg å ha noen fiks ferdige løsninger, men har kommet til å tenke på det med plast, om det ikke kan finnes noen enkle løsninger der, eksempelvis med å utvikle selvoppløselige plastprodukter til bruk i varehandelen.  Forutsatt at disse kan produseres på så miljøvennlig måte som mulig.

Bare en tanke på en torsdag. ❤

En tankerekke jeg slettes ikke er alene om, det er i gang prosjekter både for innsamling av plast ute på verdenshavene, samt miljøvennlige produksjonsmåter for bionedbrytbar plast:

https://www.tu.no/artikler/biologisk-plastemballasje-skal-varsle-nar-maten-ikke-lenger-kan-spises/346473

https://www.tu.no/artikler/dette-systemet-skal-samle-opp-plast-fra-havet-na-skal-det-testes-i-nordsjoen/348911

Allikevel er jeg bekymret for hvordan det skal gå med menneskeheten, for jo, det er menneskeheten, og ikke kloden vår som står i fare, for jorda, den skal saktens klare seg. Fordi man må også løse opp i det med konfliktene vi har oss i mellom. Så vi må lære hvordan vi skal ta oss av hverandre, vi må lære oss om kjærlighet. Så hvordan skal vi greie å lære oss det, mon tro, før det er for sent? En avdød amerikansk komiker, George Carlin, om dette:

https://www.youtube.com/watch?v=tncnWp67wQI

«Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber.» – Albert Einstein

Sitater

 

Særhet, grunnpensjon, frustrasjoner og tortur

Det er lenge siden, nå, at jeg har vært innom noen sider av type grupper som omhandler NAV, uføreopprør og liknende, og der funnet særlige grader av asyl og flyktning-fiendtlig innhold.

Nå ser det ut for meg som om skytset i større og større grad blir rettet dit det hører hjemme, mot regjeringa? Men klart, jeg har jo heller ikke orket i særlig grad å være innom enkelte av de sidene i det siste, heller, da, så mulig det ennå finnes mye grums om asylsøkere og flyktninger der.

Og det har hendt jeg har gått inn på folks tidslinjer for eventuelt å se hvem de er, disse som har misbrukt disse sidene for å spre hatytringer og liknende, og funnet at en del av dem sannsynligvis verken har vært eller er syke eller er ute av arbeidslivet. Og formålet bak hatytringene og feilinformasjonen oppfatter jeg dithen at  ganske enkelt er splittelse. Splitt og hersk.

Det var nemlig ei tid som jeg ble rimelig lei av å måtte forklare om og om igjen hvordan det virkelig hadde seg med reglene rundt botid for flyktninger, og hvem som da hadde rett til såkalt full grunnpensjon = det som tidligere kaltes minstepensjon.

Noen ganger ble jeg så frustrert over å måtte finne de samme linkene for ørtende gang, at jeg til og med skrev til vedkommende at min tjener også har en tjener, gakk sjøl og finn de opplysningene, de er tilgjengelige for oss alle!

Det er rart med det som angår språk og uttrykk…. hvis man kaller minstepensjon full grunnpensjon, så virker det med en gang så mye flottere og finere enn det som det egentlig er, nemlig minstepensjon.

Vel….. Alt kler den smukke, men korsett kler ikke meg, sa purka….

Samme greia med uttrykket særbehov, man skaper avstand til de/vi som har disse såkalte særbehovene…. men det er ikke behovene som er sære, de er som regel nøyaktig de samme behovene som ethvert menneske har, det eneste sære med det er at vedkommende som har disse «særbehovene» må ha spesifikk hjelp, og kanskje, kanskje ikke på en spesifikk måte, til å få dekket behovene, grunnet en eller annen funksjonssvikt eller sykdom.

Sånne særordninger kan være rullestoler for lamme, cochlea implantat og tegnspråk samt andre hjelpemidler for hørselshemmede og talehemmede, hvit stav, førerhund og blindeskrift for synshemmede, og eksempelvis pc-hjelpemidler og kule-dyne for mennesker med ASF/ASD, noen med ASD kan også nyttiggjøre seg tegnspråk, hvis andre måter å bygge opp et språk har vist seg vanskelig (har jeg skjønt, uten å ha satt meg veldig inn i den problemstillingen).

Selv om jeg selv har ASD, så kan jeg ikke snakke for andre med ASD, det ville være rett og slett galt av  meg å gjøre, siden det er så store variasjoner hva autismespektertilstander angår. Jeg kan ikke engang snakke for andre som har samme diagnose som meg, asperger syndrom, fordi det også der eksisterer store individuelle forskjeller.

Noen ganger er hjelpen sjelden å oppdrive, og kompetansen rundt det sånn passe, rundt om i barnehager, skoler, arbeidsliv, habiliteringstjeneste og forvaltningsavdelinger rundt om i kommunene i Norge. Om skoleverket et blogginnlegg jeg skrev tidligere, her:

Usynligheten, mens politikerne og andre ser vekk.

Så det er hjelpen som er eller trenger å være særskilt, individuell og spesifikk, ikke behovene.

Dermed blir det nokså sært å kalle det særbehov og full grunnpensjon….. kanskje ikke riktig så sært som å kalle mennesker i sykehuskø biomasse, da, men sært nok. De aller fleste er ikke klar over at vi mennesker har 7 sanser, heller. Faktisk finnes det flere enn 7 sanser, men de 7 sansene er hovedsansene som finnes hos alle mennesker. Her om det, i youtubevideoen Ask an autistic:

https://www.youtube.com/watch?v=upU-dc19Taw&t=28s

Det kan finnes så mange som 1% av verdens befolkning som har en eller annen autismetilstand, og som dermed tilhører autismeminoriteten.

Fra ASAN (Autistic Self Advocacy Network) fikk jeg nylig denne kampanjen her tilsendt, angående et senter i USA der man bruker straffemetoder for å forhindre autistisk oppførsel. Disse metodene er både kontroversielle og i følge FN torturmetoder.

https://autisticadvocacy.org/wp-content/uploads/2019/03/stop-the-shock-fact-sheet-2019.pdf

https://autisticadvocacy.org/stoptheshock/

Her også en video om dette, fra 2012 (men straffemetodene ved senteret brukes fortsatt). NB: advarer mot sterke scener i videoen. :

https://www.youtube.com/watch?v=Ko-ip3MImik

På verdensbasis finnes det ca (NB: statistikken er litt upålitelig) inntil 76 931 800 mennesker innenfor autismeminoriteten, eller 1% av alle levende mennesker på jorda.

Få CRPD inn i det norske lovverket.

Likepersoner

Når man har det vanskelig, kan det være godt å søke et fellesskap. Noen finner god støtte i grupper på Facebook. Jeg er admin i to grupper om Asperger syndrom; Asperger Norge og Kun Asperger Norge. Førstnevnte er en lukket gruppe for både de med diagnose og de som kjenner noen, den siste spesielt for de som har diagnosen selv. Det gir meg en funksjon, sammen med andre med Asperger. Vi tre i admin prøver å skape et trygt og godt rom å dele og diskutere i.

Selv om vi er i samme båt, er vi alle ulike individer og noen ganger oppstår det vanskeligheter mellom medlemmer, selv om man deler og er «lik» noen med felles diagnose. Jeg for eksempel, kommer med en litt annen bagasje enn mange som «bare» har eller er pårørende til noen med Asperger. Interesser og funksjonsnivå varierer også, og hvordan vi er…

Vis opprinnelig innlegg 162 ord igjen

Kunsten å sette punktum. Finnes den egentlig?

Jeg tilbringer svært mye tid på sosiale medier, og noen ganger blir jeg sugd inn i diskusjoner som det liksom ikke finnes noen utgang på, før man eventuelt punkterer diskusjonen(e). En sånn opplevelse hadde jeg nokså nylig på twitter.com, på denne sida av nyttår, jeg kom borti ei som trodde hun selv hadde asperger syndrom.

Etter hvert skjønte jeg det muligens var fordi hun syntes det virket så kult å ha asperger syndrom, som gjør at man jo plasseres innenfor autismespekteret. Selv har jeg tatt VAIS test, i sin tid, hos en privatpraktiserende psykolog, i år 2000, og senere, på bakgrunn av den testen (89 poeng i eksekutive funksjoner, 121 i verbal IQ), og at jeg ikke kom noen vei i angstbehandling via kognitiv terapi, så gjennomgikk jeg full nevropsykologisk utredning av nevropsykolog i den offentlige psykiatrien, som resulterte i diagnose asperger syndrom, i år 2001, samt at jeg også er diagnostisert med generalisert angstlidelse.

Og etter hvert også med polykondritt, en autoimmun (reumatisk), fysisk, kronisk sykdom som jeg merker at (hos meg i hvert fall) utløses av fysisk eller psykisk stress). Årsak til sykdommen er imidlertid listet som ukjent.

Men altså, hun ville ikke gå med på at asperger syndrom = autisme, noe det jo er. Og jeg prøvde meg på alle mulige måter jeg kunne greie å tenke ut, å muligens gjøre det litt lettere for henne å akseptere/erkjenne at joda, det gjør at man plasserer seg på autismespekteret. Hun argumenterte med at Bill Gates og Albert Einstein ikke kunne være autister, så eksepsjonelt vellykkede de er, de er jo genier……. (akkurat som om man ikke kan både være geni, og allikevel ha medfødte eller andre mentale handikapp eller fysiske handikapp, liksom…… bare tenk på for eksempel Stephen Hawking…..?)

Hvorvidt disse eksepsjonelle geniene Bill Gates og Albert Einstein derimot rent faktisk befinner seg innenfor autismespekteret, det vet jo ikke jeg, da, det blir spekulasjoner, syns jeg kanskje. Og visste slett ikke hvordan jeg skulle kommentere akkurat det/de argumentene på en pen og fin måte, så jeg lot være.

Så til slutt forsøkte jeg meg med at det var jo ikke gæernt av henne å bruke begrepet asperger syndrom hvis det var det hun foretrakk, liksom, selv om det plasserer en på autismespekteret, liksom…….men jeg kom ingen vei med henne, sånn at til slutt måtte jeg forsøke å punktere den diskusjonen, syntes jeg, med følgende setninger og linker:

Jeg diskuterer ikke dette her noe mer, det er ingen diskusjon dette, her en fagside om det. Asperger er en autismespekterforstyrrelse, sånn er det bare. https://nhi.no/sykdommer/barn/autisme/asperger-syndrom/

og

Og har du snakket med «fagfolk» om dette, så ville jeg gjerne vite hvem det er som driver med feilinfo iblant dem, da…. her ei side fra autismeforeningen, også:
https://autismeforeningen.no/informasjonsmateriell/autismespekteret-intro/

Dette resulterte i at hun blokkerte meg. Vel, akkurat den tjenesten gjorde jeg henne tilbake, jeg blokkerte også henne. Paff ble jeg jo, da, sint, og både såret og forvirret, også, men det gjorde jeg altså. Jeg vet fremdeles ikke om det var riktig av meg, og fint, å gjøre det, altså blokkere henne. Kanskje, kanskje ikke.

https://forskning.no/psykologi/mange-kvinner-skjuler-sin-autisme-sa-godt-at-ingen-forstar-hva-de-sliter-med/1263064?fbclid=IwAR3Koma4pSRDgMJ2_22tHVO5RJYrglNKvESmOZV0g7agrSUjhae-X3T5JvM

Og inspirasjonskilde til nettopp å skrive om dette med aksept og erkjennelse, det kom i dag av å ha lest Sven Egil Omdal skrive om fenomenet Martin Nygaard og nyordet «fattigdomslykke».

Aftenbladet.no/meninger/debatt/: Smil -du er fattig?

Jeg forstår ikke deg. Du forstår ikke meg. Hva ellers har vi felles? – Ashleigh Brilliant

Så her også litt om fattigdom:

På verdensbasis finnes det 3 hovedårsaker til fattigdom, og det går for det meste på hvem man er. Er man voksen mann, løper man den minste risikoen for å bli fattig. Er man barn eller kvinne, øker risikoen en del. Og har man funksjonsnedsettelser, sykdommer, skader, lyter, så øker risikoen for å bli fattig dramatisk. Og det gjør seg gjeldende også her i Norge, akkurat det aspektet der.

I tillegg så kommer forskjeller som ofte kan skyldes fordommer; diskriminering, forfølgelse på grunn av religion, livssyn, politiske syn, hudfarge, seksuell orientering og andre former for diskriminering som eventuelt ikke er omfattet under de kategoriene, sånn som for eksempel skjønnhetsidealer. Og flaks eller uflaks.

Og fattigdom handler også om skam. Det å ikke få til å delta på de samme arenaer som andre, fordi man ikke har ressurser til det. Noen ganger handler det om sult. Og om å fryse, og om overgrep fordi man ikke har fått beskyttelse av noen. Og om ensomhet. Og noen ganger om å dø før tiden, noen ganger lenge før tiden. Og om sorg, og om avmakt. Og om omsorgssvikt. Og om mye, mye mer.

Her derfor link til menneskerettighetserklæringene, som ble utviklet på grunnlag av det faktum at makt og rikdom er fordelt ulikt, både globalt og innad i de ulike lands befolkninger, og at man søker å utjevne de ulikhetene folk imellom. Bygget på den grunnleggende tanken om at alle mennesker er like mye verdt.

https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Menneskerettigheter

PÅ JORDEN ET STED

Sankthansdans

Et dikt til trøst
-----------------

Jeg låner dere to, en stund, 
et barn jeg har, sa Gud.
Hold av ham mens han er på jord, 
og gråt når han får bud.

Det kan gå seks eller syv, 
ja, kanskje tyve år,
og til det skjer, 
la ham få gode kår.

Han bringer smil og glede med, 
og blir hans opphold kort,
Så lever minnene som sol 
og jager sorgen bort.

Han kan ikke bli for godt, 
på jord kan ingen bli,
Men han har litt å lære der, 
før turen er forbi.

Jeg så rundt hele jorden 
etter en lærer god.
Og fremst blant kvinner og blant menn, 
der fant jeg dere to.

Vil dere gi all kjærlighet 
til denne lille venn?
Og heller ikke hate meg 
når jeg skal ta ham hjem?

Jeg synes jeg hørte dere si: 
Skje din vilje Herre kjær.
Vi gleder oss til barnet ditt 
om sorgen enn blir svær.

Vi gir ham ly og kjærlighet 
den tid du Herre vil.
Og takker deg for lykken 
vår så lenge vi er til.

Og kaller englene på ham 
før noen tenkte så.
Skal vi stå rak i sorgens stund, 
og prøve å forstå.

Ukjent (for meg) forfatter.

Arendalsuka ynskjer pådrivarar for etnisk rensing velkomen inn i varmen

Arendalsuka ynskjer pådrivarar for etnisk rensing velkomen inn i varmen

Filosofi og Samtid

Eit NRK-intervju med Øystein Djupedal er symptomatisk på den djupe kunnskapslausa om rasisme og hatytringar som pregar det offentlege ordskiftet.

ARENDALSUKA_7 Øystein Djupedal. Foto Aleksander Nordahl Øystein Djupedal. Foto: Aleksander Nordahl

Alle er velkommen til det politiske dansegolvet på Arendalsuka, seier leiar for programkomitéen Øystein Djupedal. Sjølv om dei agiterer for etnisk rensing.

I eit intervju med NRK P2 sendt mandag 13.08 kl 15:40, fekk Djupedal, som er tidlegare statsråd for SV og har seinare meldt overgang til Arbeiderpartiet, spørsmål om kritikken som har kome etter at det vart kjend at Arendalsuka har tillatt at islamhatarne i Stopp Islamiseringen av Norge og nyfascistane i Alliansen får delta med eigne bodar på det vekelange politiske arrangementet. Han svarte fylgande:

«Vi tror jo at trollet sprekker hvis det kommer i dagslys, så vi har sagt ja til Alliansen og vi har sagt ja til SIAN, som begge er rasistiske organisasjoner, som sprer utrygghet. Men samtidig er det sånn…

Vis opprinnelig innlegg 920 ord igjen