Den snåle lukta!

Jeg har oppdaget at det er et sjansespill å bruke ordet snål om rar, fordi at i enkelte deler av landet vårt, så er ordet snål(t) synonymt med pen(t), fin(t), vakker(t) etc. Så da burde man kanskje bruke ordet rar(t), for ikke å bli misforstått, men jeg er ikke helt sikker på det, heller, det kan meget vel hende det er et eller annet målføre her til lands der ordet rar(t) også blir oppfattet ulikt enn det jeg er vant til.

Så kaller man det annerledes i stedet, det kan neppe bli feiltolket?

Her litt, da, om å oppfatte eksempelvis en annerledes lukt. Hvis man er i et avstengt rom, så kan det hende at man ikke oppfatter en skadelig lukt, sånn som gass, før det er for sent, og man har fått en medisinsk skade (enten midlertidig, eller varig).

Sånn at det er noe man bør være obs på, har jeg selv fått erfare.

Jeg kommer fra gård, og en gang da far, jeg og en nabo sorterte og sekket poteter, sivet det ut nettopp gass fra en lekk tank på en lift-truck. Lykken hadde det slik, at mens vi var der, så måtte jeg på do, og dermed tok meg en pause.

Da jeg kom tilbake igjen, så oppdaget jeg den annerledes lukta, og dermed kom vi oss ut, alle mann, og kunne trekke frisk luft. Og siden vi alle hadde blitt litt svimle og kvalme, så ble det ikke sortert flere poteter akkurat den dagen, og far måtte dessuten få reparert eller skiftet ut den trucken.

Slik har jeg skjønt det også kan være med fordommer, at man kanskje ikke selv merker dem, dersom man befinner seg i et avstengt rom.

Noe det fantes i alle målfører, før vi ble brakt sammen av infrastruktur, samt hva som i dag kan finnes på internett av lukkede grupper (sosiale medier, ikke minst). Da hjelper det kanskje ikke helt å bli brakt sammen, dersom man avskjærer seg selv fra andre inntrykk, samtidig.

Så det var dagens tanker om fordommer, for fordommer kan føre til fiendtlighet, som igjen kan føre til skadelige handlinger, derav noen som gir konsekvenser som ikke lar seg reparere.

Historiske handlinger er til for å lære av dem, slik at historien ikke gjentar seg. Sånne historiske handlinger som holocaust, som i første rekke rammet jøder, men også andre minoriteter, og i tillegg til dette funksjonshemmede. Og mer aktuelt, vi i Europa lagrer flyktninger i leire i Hellas, på ubestemt tid. https://www.gd.no/budbringeren-fra-helvete-og-oss-andre/o/5-18-1681867

Se gjerne også filmen «The Wave», her lagt ut på youtube, og the Milgram project:

Andre lenker som kanskje kan interessere:

Du må ikke glemme

Å skjønne seg på.

Ung ufør eller ei?