Nevrodiversitet nå! Av Thomas Owren, vernepleier

http://samordningsradet.no/sitefiles/4055/Arkiv_Rapport/2011/nr_2/Nevrodiversitetna-ThomasOwren.pdf